БЕЗОБРАЗЛУК ПЗП ПОЖАРЕВАЦ: Траже да им суд додели 25 ари општинског земљишта у центру Велике Плане

 

Предузеће за путеве Пожаревац поднело је 9. априла ове године тужбу против општине Велика Плана којом тражи да му се призна власништво над земљиштем површине 25 ари у центру Велике Плане, чију вредност у тужбеном захтеву процењује на око 40.000 евра, а које је у власништву општине.

Општина Велика Плана је 6. маја одговорила противтужбом којом захтева да ПЗП Пожаревац наведену парцелу, коју користи, „испразни од лица и ствари“ и врати у посед општине „у року од 15 дана од правоснажности пресуде“.

У листу непокретности Катастарске општине Велика Плана 1, парцела број 26/1 уписана је као јавна својина Општине Велика Плана.

Практично, ПЗП Пожаревац покушава да се уз помоћ суда домогне земљишта које је, по расположивим доказима, власништво општине а које то предузеће годинама уназад користи без икакве накнаде.

Својеврсни окидач за ову тужбу било је писмо које је начелник Оделења за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално стамбене послове општине Велика Плана Драгољуб Живковић 1. априла ове године упутио на адресу ПЗП Пожаревац а у којем тражи да се предузеће изјасни по ком правном основу користи две зграде које се налазе на предметној парцели.

У питању су бесправно саграђени објекти, над којима је као власник уписана Република Србија а као држалац општина Велика Плана.

Директор ПЗП Пожаревац Милорад Бакаловић је 12. априла општини Велика Плана одговорио обавештењем да је његово предузеће Вишем суду у Смедереву поднело тужбу против локалне самоуправе.

А у тужби, која је поднета 9. априла, из ПЗП Пожаревац захтевају да се прогласе за власника парцеле. Они истичу да су то право стекли зато што предметну парцелу неометано користе више од 20 година и зато што су све то време на земљиште плаћали порез, „рачуне за електричну енергију, воду и изношење смећа“.

У одговору на тужбу и у противтужби општина истиче да су наводи ПЗП апсурдни, да се не може говорити ни о законитој, ни о савесној државини „јер ПЗП Пожаревац зна да предметна парцела никада није била ни у његовом, ни у власништву  друштвеног, односно државног предузећа, као правног претходника“, јер на истој нико од њих није био уписан ни као власник, ни као корисник.

ПЗП Пожаревац у тужби истиче „да су објекти који су изграђени на наведеном земљишту били предмет процене од стране Агенције за приватизацију“, односно да је исте купио у поступку приватизације.

Међутим, ако је судити по  Извештају о процени вредности капитала ДП „Пожаревац“, од 31.1.2003. године, не само што наводи тог предузећа нису тачни, већ је оно приватизовало и неке друге парцеле које нису биле у његовом власништву.

-Из табеле земљишта у поседу предузећа произилази да стварно стање не одговара уписаном у Земљишним књигама – Службама за катастар непокретности, јер су скоро све парцеле које субјект приватизује користи уписане на друга физичка и правна лица, а докази о стицању власништва, односно преносу права коришћења не постоје – пише у Извештају, који у одговору на тужбу и у противтужби цитира општина Велика Плана.

Са стране интереса грађана Велике Плане овде се намеће још једно суштинско питање: како је могуће да локална самоуправа више од две деценије дозволи да ПЗП Пожаревац несметано и без икакве накнаде користи 25 ари земљишта које се налази на изузетно атрактивној, најпрометнијој,  локацији у ужем градском подручју и чијим је изнајмљивањем општинском буџету могао бити обезбеђен значајан годишњи приход.

Да је за издавање 25 ари земљишта и два објекта наплаћивана месечна кирија од 1.000 евра, за 20 година општина би остварила приход од 240.000 евра.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *