ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМА ДА СЕ ЗАПОСЛЕ: Општина Велика Плана и Служба за запошљавање дају по 300.000 динара

Општина Велика Плана и Национална служба за запошљавање објавиле су конкурс за додељивање новчане помоћи за самозапошљавање незапослених особа и запошљавање особа које припадају групама које се теже запошљавају.

Помоћ за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 300.000 динара, односно 330.000 динара за особе са инвалидитетом, за оснивање радње, задруге или неког другог облика предузетништва, као и оснивање привредног друштва.

Незапослени који оствари право на новац за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци.

Право на добијање помоћи може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва. Уколико се више незапослених удружи свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на новчану помоћ.

Право на доделу помоћи незапослено лице може да оствари под условом да је пријављено на евиденцију незапослених Националне службе, филијала Смедерево – испостава Велика Плана, да је завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације и да је испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби за запошљавање.

Јавни позив је отворен до 9. јуна.

Отворен је и конкурс за запошљавање незапослених грађана који спадају у категорије које теже проналазе посао. То су особе без завршене основне или средње школе, особе старије од 50 година, особе које посао траже дуже од годину дана, жене и млади до 30 година старости, корисници новчане социјалне помоћи, млади у хранитељским породицама, жртве породичног насиља и Роми.

Висина помоћи је 225.000 по особи, односно 270.000 динара за особе са инвалидитетом, кориснике новчане социјалне помоћи, младе у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама и жртве породичног насиља.

Право на новчану помоћ послодавац може остварити под условом да припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100 одсто, да  је регистрован на територији општине Велика Плана, да није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева, да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима, да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије и да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби за запошљавање.

Овде је рок за подношење пријаве 30. јун. За ову сврху у буџету општине предвиђена су средства у износу од 6.500.000 динара.

–Иако је, пре свега због рата у Украјини, привреда објективно у знатно тежем положају него прошле године, нисмо смањивали буџетска средства за помоћ у самозапошљавању и запошљавању – каже Миодраг Шкорић, начелник Оделења за привреду и локални економски развој.

Пријаве се подносе у испостави Националне службе за запошљавање у Великој Плани.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *